Unifaun och Proxio Systems har lanserar ny tjänst för fraktberäkning i Unifaun Online. Den kan ge dig en rad möjligheter och fördelar.

Proxio Tariffs är en fraktberäkningstjänst som ger alla aktörer på transportmarknaden stora möjligheter till effektivisering.
Systemet kan hantera alla transportörer, håller reda på alla olika transporttjänster, prislistor, tillägg, tillval och valutakurser. Detta UTAN att det krävs att transportören fyller i speciella mallar, de konstruerar sina tariffer som vanligt helt efter eget önskemål.

Samarbetet med Unifaun innebär att man direkt i gränssnittet i Unifaun Online kan fråga efter pris och få månatliga rapporter för uppföljning. Läs mer om Unifaun Online här.

Fråga pris och bästa tjänst innan gods skickas, effektiva fakturakontroller kan skapas ihop med befintliga system.

Välkommen att kolla hur snabb er ROI kan bli.

Läs mer om Proxio Tariffs