Marknadens mest flexibla program för att beräkna transportkostnader och ledtider. Dina fraktavtal behöver inte följa särskilda mallar.

Prissätt med specifik prislista, jämför prislistor eller låt programmet ta fram det mest kostnadseffektiva alternativet.

Med Proxio Tariffs unika modul kan du prissätta hela eller delar av ditt flöde med en eller flera prislistor och transportörer, och själv göra utvärderingar. Proxio Tariffs har ett API som kan integreras med nästan alla affärssystem.


Läs mer