Version 1.8 av Proxio Shipments finns för nedladdning

Ändringar sedan 1.7 är följande: 1. Proxio Shipments now comes in two editions with different features enabled. 2. Installation package bug fixed. 3. Case report now have templates for doing CO2 calculations for different modalities 4. Case report preformance improvements 5. Case report is now created as an Excel file instead of

Läs mer

Showbox for iPhone & iPad – Download, Install Free

ShowBox for iPhone and iPad is a fervently subject on the web. Relatively few can appear to think that its on the web. Some even say it doesn’t exist. On course you can discover and download ShowBox for iPad application. Also, we’re here to reveal to you

Läs mer

Möt oss på Scandinavian E-business camp

Idag finns Proxio Systems på #sebc16. Är du som e-handlare, e-handelsportal, distributör mm. intresserad av att diskutera hur ni kan sänka era transportkostnader. Vi på Proxio utvecklar system för att öka valfriheten i hur ni bokar och integrerar er platform med TA system. Kontakta oss gärna Örjan

Läs mer

Tariffs uppdatering – Multipla typer av kollislag i en sändning

Proxio Tariffs har uppdaterats med möjligheten att taxera en sändning med flera olika kollislag. Detta är mycket användbart för vissa prislistor där man bokar flera kollislag samtidigt och därför endast skall belastas med vissa typer av avgifter endast en gång.nintendo 3ds emulator Ett exempel är vid bokning

Läs mer

Ny funktionalitet i Proxio Tariffs – Grupptariff

Proxio Tariffs har nu ett nytt flexibelt sätt att skapa komplexa prislistor. Till exempel om prislistan består av flera tariffer för olika transportben, är det nu möjligt att skapa en prislista för varje ben och sedan kombinera ihop dem som om enhetlig grupptariff. Gör sedan en taxering

Läs mer

Fakturakontroll i Proxio Tariffs

Proxio Tariffs har utökats med en enkel och effektiv fakturakontroll Du kan nu stämma av dina transportfakturor mot dina transportavtal i Proxio Tariffs. Man ser direkt hur stora avvikelser man har för respektive sändning. För att kunna göra en äkta fakturakontroll redovisas givetvis alla priskomponenter i verktyget. Resultatet

Läs mer

Introduktion till Proxio Tariffs

Marknadens mest flexibla program för att beräkna transportkostnader och ledtider. Dina fraktavtal behöver inte följa särskilda mallar. Prissätt med specifik prislista, jämför prislistor eller låt programmet ta fram det mest kostnadseffektiva alternativet. Med Proxio Tariffs unika modul kan du prissätta hela eller delar av ditt flöde med

Läs mer

Vill du få alla rätt och spara pengar?

Marknadens mest flexibla program för att beräkna transportkostnader och ledtider. Dina fraktavtal behöver inte följa särskilda mallar. Prissätt med specifik prislista, jämför prislistor eller låt programmet ta fram det mest kostnadseffektiva alternativet. Med Proxio Tariffs unika modul kan du prissätta hela eller delar av ditt flöde med

Läs mer

Utökat stöd för transporttjänster och fraktavtal i Proxio Tariffs

Tariffs hanterar självklart vilka förhandlade fraktavtal som helst i det format som din speditör väljer att offerera dem i. För er som köper standardtjänster har Proxio Tariffs också ett system som gör det ännu enklare att skapa nya prislistor. Detta system fungerar så att man kan välja

Läs mer

Mobdro for iPhone, iPad, iOS Free Download – Best Alternative

Mobdro for Apple iPhone, iPad: With this application, you can look through a universe of free recordings. Through this application, you can locate various recordings, TV Shows and motion pictures and watch free video streams on your gadgets, similar to Android Smartphone, Blackberry, and Windows Phone and

Läs mer