En rapport om ert nuläge är ett väldigt bra första steg för att få inblick i hur stort miljöavtryck som kommer från era transporter - oavsett om ni utför dem med egna fordon eller om ni köper in era transporttjänster. 

För er som vill förstå era transportutsläpp och få stöd för CSRD-rapportering, erbjuder vi en specialiserad nulägesanalys. Denna analys är perfekt för rapportering, hållbarhetsredovisning och kundunika utsläppsrapporter, samt som underlag för framtida utsläppsreduktion. 

Med våra avancerade verktyg och erfarna rådgivare skapar vi en skräddarsydd nulägesanalys specifikt för ert företag och utifrån logistiska flöden med era faktiskt utförda sändningar! Tjänsten ger en detaljerad bild av era transportemissioner, insikter i hur olika transportlösningar påverkar utsläpp, samt alternativa transportsätt och drivmedel.

Fördelar med nulägesanalys:

  • Få en nulägesbild av era transportemissioner
  • Ökad förståelse för hur olika transportlösningar påverkar era utsläpp
  • Insikter i alternativa transportsätt och drivmedel
  • Personlig presentation skräddarsydd för ert företag
  • Datalagring för framtida uppföljning 
 

Att minska koldioxidutsläppen i transporter är avgörande för att nå våra klimatmål och skapa en hälsosammare miljö för medborgarna.

Frans Timmermans
European Comission

SÅ HÄR FUNGERAR DET

FÖRSTA MÖTE

Vi intervjuar er så att vi vet var ni står idag när det gäller att mäta utsläpp av era transporter. Utifrån detta bestämmer vi omfattningen av nulägesanalysen och ni får ett leveransdatum och ett fast pris.

MODELLERING

Vi skapar en digital tvilling av era transportflöden och laddar era sändningsdata i vårt system. Det gör att vi får en verklighetstrogen bild av era transporter och kombinerat med vår kvalitetssäkrade process och beräkningsmetoder, får ni hög kvalitet på analysen.

NULÄGESANALYS

En rapport skapas med en nulägesanalys och vi får fram en nulägesbild av utsläppen för era transportflöden. Vi beskriver möjlig förbättringspotential med praktiska exempel.

PRESENTATION

Vi presenterar nulägesanalysen för er och ni får även en sammanfattning i rapport-form. Använd analysen internt för strategiskt arbete eller dela den med ägare, kunder, investerare och andra intressenter.

Ta första steget mot mer hållbara transporter med vår experthjälp. 

Ta reda på mer, fyll i dina uppgifter.