Varför Proxio Emissions

Proxio Emissions ger dig möjlighet att mäta din miljöpåverkan för dina transporter. Det innebär att du kan allokera utsläppen som transporten står för till en specifik sändning eller för en rutt.

Om man vill förbättra sig måste man kunna mäta utfall. Om man skall mäta utfall behöver man en metod som kan upprepas och som man kan lita på. Proxio Emissions följer den europeiska standarden ISO 14083 och baserar sin uträkningsmodell på data i denna standard. Det gör det enkelt och smidigt att koppla dina transporter till rätt utsläppsprofil.

Proxio Emissions är utvecklat i nära samarbete med Nätverket för Transport och Miljö, NTM. NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas.

BYGGT FÖR MOLNET

Proxio Emissions är från grunden byggt för att köras i molnet Allt du behöver är en webbläsare (Internet Explorer 9 eller Google Chrome).

FRIA UPPDATERINGAR

Proxio håller koll på förändringar och uppdaterar automatiskt applikationen. Du som är kund kommer alltid att ha den senaste versionen av systemet.

ENKELT ATT ANVÄNDA

Systemet är förkonfigurerat med utsläppsprofiler som bygger på standarden ISO 14083. Mappa enkelt dina transportrutter till utsläppsprofiler och beräkningen kommer gå per automatik.

SCENARION

ANALYSERA

Använd systemet dels i strategiskt syfte för att göra en kartläggning av den totala miljöbelastningen för ett givet tidsintervall, eller för att planera nya rutter med låg klimatpåverkan i focus.

UTVÄRDERA

Öka ambitionerna i er RFQ process. Börja utvärdera dina transportalternativ med avseende på utsläpp och emissioner.

ANVÄND TILLSAMMANS MED FRAKTBERÄKNING

Genom att koppla utsläppsprofiler till prislistor i Proxio Tariffs kan du få både pris och miljöpåverkan. Det gör det möjligt för dig att basera ditt val av fraktsätt på både pris, ledtid och miljöbelastning.

AUTOMATISERA

Verkligt kraftfullt blir det om man integrerar Proxio Emissions till dina bokningsrutiner och operativt låter systemet tala om vilka transportalternativ som finns för en sändning. Låt systemet med automatik se till att man vid varje bokning följer de strategier ni satt upp, exempelvis genom att väga pris mot miljöpåverkan innan bokning av din transport skett.

INTEGRATION MED EXTERNA SYSTEM

För att få full funktionalitet från andra system som t.ex. affärssystem, TMS eller TA-system, har Proxio Emissions ett API som tillåter maximalt flexibel integration.

FUNKTIONER

 • Grafiskt gränssnitt för administration av dina utsläppsprofiler.
 • Emissionskalkylator
 • Verktyg för ruttanalys
 • Simulera och batchanalysera. Exempelvis alla transporter för ett år i Excel.
 • Stöder alla transportsätt: Järnväg, Flyg, Sjö, Väg
 • Byggd för att kunna hantera multimodala upplägg. Exempel Lastbil -> Båt -> Järnväg -> Lastbil
 • Förkonfigurerade utsläppsprofiler för alla transportsätt
 • Skapa egna utsläppsprofiler
 • Avståndsberäkning
 • De växthusgaser och partiklar som beräknas är:
  CO2total, CO2fossil, CO2biogen, CO2e, SO2, CO, HC, CH4, NOx N2O, PM och Energi

Kontakta oss