Ta kontrollen över logistikplanering och transportflöden

Att ha kontroll och överblick över logistikplanering och transportflöden är viktigt när det handlar om att planera och vara effektiv. Vi har verktyget du behöver. Proxio Shipments är ett logistiksystem som använts framgångsrikt av logistikkonsulter under många år.

I dagsläget används programvaran av såväl transportsäljare som transportköpare i sju länder.

Logistiksystem med användaren i fokus

Proxio Shipments är utvecklat tillsammans med slutanvändare och är därför lätt att lära sig och högst användarvänligt. Programmet har inga krav på särskilda databaser eller dataformat. Dessutom är det mycket tidsbesparande vid datatvätt och tyngdpunktsanalyser.

Detta logistiksystem ger dig underlag för strategibeslut och transportörsdiskussioner och hjälper dig även att ta fram fokusområden och KPI:er för vidare analyser.

Lägg din tid på rätt saker

Styrkan med Proxio Shipments är du enkelt kan få kvalitetssäkrad data och resultat som du kan lita på. Det betyder att du kan lägga tid och kraft på förändringsarbete och analyser, istället för att sammanställa och kvalitetssäkra datan du behöver.
Vill du veta mer om Proxio Shipments? Kontakta oss, så hjälper vi dig att komma igång.

SCENARION

TVÄTTA OCH KVALITETSSÄKRA ER TRANSPORTDATA FÖRE IMPORT TILL EXTERNT SYSTEM

Det är välkänt att dålig indata ger dålig utdata eller dåliga beslut. Proxio Shipments är byggt med tanke på detta. Proxio Shipments har effektivt stöd för att tvätta adressdata. Läs in data från olika system och få ut den konsoliderad och kvalitetssäkrad. Shipments har integrerad geokodning och kartmotor som stöd för att rätta felaktiga adressrader, felstavningar m m.

VISUALISERA OCH FÅ ÖVERSIKT ÖVER ERA TRANSPORTFLÖDEN

Proxio Shipments låter dig gå från komplex och oöversiktlig transportdata i tabellform till en visuell presentation i ett par enkla steg, vilket gör det lätt att förstå och utvärdera ert nuvarande transportupplägg. Många av våra kunder har blivit överraskade över de insikter Proxio Shipments gett. Proxio Shipments kan också användas i realtid under möten och diskussioner för att illustrera komplexa logistikfrågor

IDENTIFIERA OPTIMAL PLACERING FÖR LAGER OCH TERMINALER

När ni använder Proxio Shipments Pro som verktyg för att analysera era transportflöden kan ni enkelt göra kraftullfa tyngdpunktsanalyser. Tyngdpunkt kan beräknas på valfritt urval av transportstatistiken och baseras på olika variabler som vikt, volym och kostnad. Precisionen kan öka ytterligare genom att använda vägavstånd som bas för analysen.

IDENTIFIERA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Proxio Shipments har avancerade filteringsmöjligheter och tar fram nyckeltal (KPI:er) som kan användas för att identifiera områden där det finns effektiviseringsmöjligheter.
 

På ett snabbt och enkelt sätt förädlar Proxio Shipments stora mängder transportstatistik till en visuell representation av ett komplext transportnätverk. Mycket lämpligt för dialog med kunderna, och en nyckel till ytterligare djupgående analys.

Søren Schulian, 2S Management
 

Vi har sparat arbetstid, skapat mer tillförlitlig data, bättre underlag och förutsättningar för våra säljare och inköpare vid förhandlingar genom att göra allt från enkla kartbilder till avancerade analyser av plats- och relationsdata (t.ex. transporthistorik) i Proxio Shipments. För oss har det medfört lägre inköpskostnader och högre marginaler, reduktion av onödiga utgifter, mer tid att lägga på värdeadderande arbete och fler stimulerade medarbetare. På två arbetsdagar betalade investeringen igen sig.

Sofia Rosberg, Selector Solutions

VERSIONER

Du kan ladda ner och testa Shipments helt gratis. Demoversionen är fullt fungerande med all funtioner, men är begränsad till att endast hantera 100 sändningar.

På så sätt kan du i lugn och ro utvärdera systemet. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Proxio Shipments

 • Oändligt antal statistikrader och datablad
 • Visualisering på karta
 • Koordinatsättning och adresstvätt
 • Skapa kartuppsättningar
 • Exportera data
 • Möjlighet till prissättning via Proxio Tariffs

Proxio Shipments Pro

 • Oändligt antal statistikrader och datablad
 • Visualisering på karta
 • Koordinatsättning och adresstvätt
 • Skapa kartuppsättningar
 • Exportera data
 • Prissättning via Proxio Tariffs
 • Terminalhantering och via-rutter
 • Verkliga vägavstånd
 • Rapporter och CO2 beräkning
 • Tyngdpunktsberäkning

Kontakta oss