Flexibilitet med många funktioner

Proxio Tariffs är marknadens mest flexibla program för fraktkostnad och ledtid. Du kan enkelt ladda in dina fraktavtal och producera tariffer med dina egna prislistor. Dessutom förenklar programmet ditt arbete genom förkonfigurerade transportörs-tjänster och ger dig möjlighet att jämföra ditt transportflöde med valda avtal.

Ta med dig Tariffs överallt

Naturligtvis kan du ta med dig Proxio Tariffs överallt. Det fungerar i alla enheter och är lättillgängligt via till exempel mobiltelefonen eller surfplattan. Programmet kan även integreras i andra system, som TA, TMS, ekonomisystem, affärssystem och lagerhantering med mera.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad Proxio Tariffs kan betyda för dina fraktkostnader och fraktavtal.

BYGGT FÖR MOLNET

Proxio Tariffs är från grunden byggt för att köras i molnet Allt du behöver är en webbläsare.

FRIA UPPDATERINGAR

Proxio håller transport-tjänsterna i systemet uppdaterade när speditörerna gör förändringar. Du som är kund kommer alltid att ha uppdaterade prislistor i systemet.

ENKELT ATT ANVÄNDA

Som användare är det inte nödvändigt att du kan hantera komplexa prislistor. Systemet är förkonfigurerat med priser och villkor. Ladda upp dina avtal och utgå från mallar för att enkelt skapa dina prislistor.

SCENARION

ANALYS

Ladda upp sändningsstatistik på ett effektivt sätt och beräkna fraktkostnader för varje enskild sändning. Prissättningen kan baseras på t.ex. speditör, tjänst eller på en specifik prislista. Utvärdera offerter och simulera hur en speciell prislista kommer att förändra totalpriset för ditt transportbehov. Eller ta reda på om dina transporter har blivit bokade med rätt tjänster. Du får direkt reda på hur mycket du har möjlighet att spara, beroende på dina val.

GÖR FRAKTBERÄKNING

Ta fram fraktkostnad för varje enskild sändning. Gör stickprovskontroller och utvärdera alla priskomponenterna för den totala fraktkostnaden. Proxio Tariffs kommer att visa alla tilläggsavgifter som tjänsten innehåller. Det gör det möjligt att utvärdera vilken effekt de ger på priserna och vad i RFQ man bör fokusera på.

OPTIMERA BOKNINGAR

Om dina frakter skiljer sig mycket åt och du har många prislistor, så är det nästan omöjligt att boka till lägsta pris utan hjälp av ett mjukvarustöd som t.ex. Proxio Tariffs. På lång sikt ger det möjlighet att spara avsevärda kostnader. En medelstor transportköpare sparar i genomsnitt 10-20% på årsbasis om man använder rätt speditör och tjänst för respektive frakt. Proxio Tariffs ger dig stöd för den uppgiften och om du gör dina bokningar genom TMS har vi redan ett färdigt integrationsgränssnitt. Vi känner oss säkra på att du inom ett par månader börjar tjäna in investeringen.

FAKTURAKONTROLL

Proxio Tariffs är byggt även med tanke på fakturakontroll. För att åstadkomma en korrekt fakturakontroll behöver du fyra olika komponenter. 1) Data om sändningarna precis så som du bokat dem. 2) Data på frakterna så som speditören bokat dem. 3) Priset som din prislista anger att du skall betala. 4) Priset som din speditör fakturerat dig. Med Proxio Tariffs har du fullt stöd för att genomföra detta på ett rationellt sätt. Kombineras det med ett TMS blir det än mer effektivt.

INTEGRATION MED EXTERNA SYSTEM

För att få full funktionalitet från andra system som t.ex. affärssystem, TMS eller TA-system, har Proxio Tariffs ett API som tillåter maximalt flexibel integration.

TARIFFS MODULER

  • Lägg in avtal - Ladda enkelt in avtal så de blir till excelformat
  • Producera tariffer - Lägg in dina avtal och skapa prislistor
  • Transportörstjänster – Förenkla arbetet genom förkonfigurerade transportörstjänster
  • Fraktberäkning – Ställ frågor mot en specifik prislista
  • Optimerad fraktberäkning – Ställ frågor till alla dina prislistor
  • Avståndsberäkning
  • Simulering och Benchmarking - Prissätt ditt transportflöde med valda avtal och jämför
  • Funktion för fakturakontroll

Kontakta oss