Vi är glada att kunna meddela att Proxio har ackrediterats av Smart Freight Centre för GLEC-kompatibla beräkningar av CO2e-utsläpp, vilket bekräftar vårt löfte att leverera tillförlitliga, vetenskapsbaserade utsläppsdata för godstransporter.

Med denna ackreditering verifierar Smart Freight Centre att Proxios beräkningsmotor för utsläpp ger korrekta och tillförlitliga resultat, idealiska för anbudsprocesser, revisioner, rapportering och för delning med tredje part.

Global Logistics Emissions Council (GLEC), ett initiativ från Smart Freight Centre, som tillhandahåller den globalt erkända metoden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser över hela logistikkedjan. GLEC samlar nyckelaktörer inom logistikbranschen, inklusive speditörer, transportörer och tjänsteleverantörer, inklusive statliga organisationer, för att skapa en harmoniserad, transparent och konsekvent metod för att mäta och rapportera koldioxidutsläpp.