En uppdaterad version av Proxio Shipments finns nu redo för nedladdning på vår download-sida. Ett nytt modernt utseende, en ny kartkomponent och diverse förbättringar är gjorda.

Release notes