Vad kan våra produkter göra för dig?

Välj den kategori som du representerar och se vilka fördelar våra lösningar kan ge dig och ditt företag.

Proxio Tariffs

Beräkna

Beräkna kundens transportkostnader med er offert och kundens sändningsdata

Jämför

Jämför er offert med kundens tidigare transportkostnad.

Se din marginal

Följ upp er marginal på varje sändning. Genom att ha koll på din kostnad och din intäkt på varje specifik sändning får du total kontroll.

Integration

Integrera Proxios system med ert affärssystem via våra standardiserade API:er. Integrera prisuppslag, transportprodukter och fakturakontroll.

Var transparent

Ge era kunder login för att se sina fraktpriser direkt på er egen webbplats.

Proxio Shipments

Presentera

Skapa visuella presentationer åt era säljare där ni kan visa hela kundens transportbehov och kostnad på en karta.

Analysera

Analysera kundens upplägg och hitta förbättringsområden

Proxio Tariffs

Utvärdera RFQ

Utvärdera offerter från olika transportörer i ett RFQ-förfarande

Var transparent

Ge era kunder login för att se sina fraktpriser direkt på er egen webbplats.

Se din marginal

Följ upp er marginal på varje sändning. Genom att ha koll på din kostnad och din intäkt på varje specifik sändning får du total kontroll.

Integration

Integrera Proxios system med ert affärssystem via våra standardiserade API:er. Integrera prisuppslag, transportprodukter och fakturakontroll.

Proxio Shipments

Visualisera

Visualisera er klients nuvarande logistikupplägg på en karta. Det ger en bättre förståelse och en bra dialog.

Analysera

Analysera och identifier förbättringsområden.

Hitta optimala lagerplaceringar med tyngdpunktsanalys.

Proxio Tariffs

Ta kontrollen

Ta kontrollen över dina transportavtal. Du slipper kontrollera transportörens specifika tjänstevillkor, tillägg och tillval. Vi sköter uppdateringarna.

Ni får meddelande när det är dags att omförhandla era avtal

Beräkna fraktpris

Säkerställ att du alltid bokar rätt tjänst och betalar rätt fraktpris. Gör stickkontroller och använd vår fraktkalkylator för att kontrollera för eller efter genomförd bokning.

Utvärdera

Utvärdera offerter vid transportupphandlingar och jämför prislistor och tariffer vid daglig drift.

Du kan även via våra partners eller själv göra fakturakontroll där transportfakturan stäms av mot beräknat pris på dina fraktavtal.

Proxio Shipments

Visualisera

Visualisera och få förståelse för era transportflöden – sändningar och relationer i kartor eller i olika grafer.

Från Excel-fil med sändningsdata till att visualisera era transportflöden på bara några få minuter

Analysera

Identifiera områden med förbättringspotential snabbt och enkelt

Ta fram avgörande nyckeltal (KPI:er)

Säkerställ att era lager har den mest optimala placeringen baserad på olika parametrar som t ex vikt, transportkostnad, närhet till kunder, leverantörer m m

Ta fram underlag för strategiska beslut baserade på framtidsprognoser (rutter, transportörsval, nya marknader, etc)

Kvalitetssäkra

Kvalitetssäkra er transportdata i vår inbyggda datatvätt.

Följ upp dina prognoser och fånga upp avvikelser - kan leda till snabb kostnadsbesparing

Ta fram underlag för strategibeslut och upphandlingar

Rapportera

Ta ut rapporter som sammanfattar data på ett presentationsvänligt sätt

Lägg tid på förändringsarbete och analyser istället för sammanställning och kvalitetssäkring av data

Visa din miljöbelastning i CO2 per sändning eller relation.

Proxio Tariffs

Fullständigt API

Integration med Tariffs innebär att som ni som integrerande system får en fullständig service för fraktkostnads beräkningar direkt integrerat I ert gränssnitt. Vi har APIer för fraktberäkning, kontohantering, metadata, batch, hanering av prislistor och tariff, m.m. Era kunder kan naturligtvis arbeta i ert gränssnitt.

Alltid uppdaterat

Uppdatering av tjänstespecifika villkor, tillägg och tillval i speditörernas tariffer, ombesörjs automatiskt. Det updateras centralt av personal på Proxio

Skalbart

Verktyget är molnbaserat och skalbart för alla behov vad gäller fraktkostnadsberäkningar och administration av fraktavtal och prislistor.

Kontakta oss