En nyhet i Proxio Tariffs är att du kan lägga in en tariff med valfri transportör. När du lägger upp tariffen så kan du nu välja en generisk transport tjänst utan tillval. Det är användbart för transportörer med avtal där bruttopriset är direkt angivet eller framräknat i excelmatrisen. För att kunna skilja mellan olika transportörers avtal rekommenderar vi att ni har med transporttörsnamnet i tariffens namn.

Läs mer om Tariffs