tariffs-3d-container

Proxio Tariffs har uppdaterats med möjligheten att taxera en sändning med flera olika kollislag. Detta är mycket användbart för vissa prislistor där man bokar flera kollislag samtidigt och därför endast skall belastas med vissa typer av avgifter endast en gång. Ett exempel är vid bokning av 20’ och 40’ fots containers i samma sändning skall bokningsavgift och administrativ avgift endast belasta totalpriset en gång.