Uppdaterad integritetspolicy

Europeiska dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, GDPR, gälla.
GDPR ger invånarna inom EU en större kontroll över sina personuppgifter och garantier om ett säkert skydd av information.

På Proxio Systems pågår ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att grundsyftet med GDPR och som en del i detta har vi tagit fram en uppdaterad integritetspolicy.

Läs mer om vår integritetspolicy här.